Skip to Content

Sommige vakbonden begrijpen het maar niet.

Vandaag staken enkele vakbondscentrales in sommige regio’s van de technologische industrie. Dit is het geval in Brussel, Waals-Brabant en Luik waar het MWB-FGTB een 24-urenstaking houdt. Het ACV en het ACLVB en het Vlaamse ABVV-metaal staken niet. Agoria noemt de acties van MWB-FGTB totaal misplaatst.

In het Luikse noteren we een vijftal bedrijven die volledig stil liggen zoals FN, Magotteaux en Technical Airbone Components en een paar andere met een aanzienlijk productieverlies van meer dan vijftig procent. In Brussel liggen Audi en zijn toeleveranciers plat.

De betrokken vakbonden vinden het nodig te staken omdat ze het oneens zijn met het regeringsbeleid. In eerste instantie waren het de overheidsbonden die actie aankondigden. Een uitbreiding naar de privé sector is totaal misplaatst – of men nu het werk van de regering goed of slecht vindt.  De acties van MWB-FGTB vormen een brutale aanslag op de economie en de werkgelegenheid en ondermijnen de geloofwaardigheid van het sociaal overleg.

Onze bedrijven doen er alles aan om hun concurrentiële positie te behouden of te versterken door te innoveren en te investeren. Dank zij die inspanningen werden over de afgelopen jaren al vele duizenden nieuwe banen gecreëerd. MWB-FGTB besluit nu stokken in de wielen te steken en banen in gevaar te brengen. Binnen internationale bedrijven is de concurrentie van buitenlandse zusterbedrijven bikkelhard – en de enige die de MWB-FGTB zullen toejuichen zijn net die buitenlandse zusterbedrijven.

Terwijl in de meeste gevallen zowel op bedrijfs- als op sectorniveau door de sociale partners veel inspanningen gedaan worden om de sociale samenwerking constructief te laten verlopen, kiest het MWB-FGTB voor nutteloze confrontatie.

Gelukkig hebben andere vakbonden deze keer begrepen dat opkomen tegen de regering door te staken tegen de ondernemingen de verkeerde weg is.

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.