Skip to Content

Persbericht Agoria over stakingsaanzeg 7 oktober: “Vakbond haalt eerste prijs in jobvernietiging”

Agoria noemt de stakingsaanzeg in de technologiesectoren onvoorstelbaar. “Staken tegen werkgevers op zich bestaat niet, je kunt wel tegen jouw eigen bedrijf staken en jouw eigen bedrijf zware schade toebrengen,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. “De stakingsaanzeg is een complete verrassing. Niet alleen verlaten de bonden de onderhandelingstafel, maar ze blazen ook verder sectoraal overleg op door in onze bedrijven maximale schade aan te kondigen. Constructief sociaal overleg wordt na zulke acties erg moeilijk: de vakbond haalt met deze tactiek de eerste prijs in jobvernietiging.”

De vakbonden verkondigen te ‘staken tegen de regering én de werkgevers’. Marc Lambotte reageert scherp: “Ik dacht dat de rol van een vakbond was het belang van de werknemers te verdedigen, nu gaan ze jobs vernietigen. Zoals het ACV-CSC METEA in zijn stakingsaanzeg aanhaalt, heeft de werkgever inderdaad geen neutrale rol. We investeren in jobs en de toekomst. Maar ook de vakbond heeft in deze geen neutrale rol. Ook zij kunnen mee zorgen voor jobs of jobs vernietigen. Staken creëert jammer genoeg geen nieuwe jobs. Integendeel, hun keuze om jobs te vernietigen is een schande.”

“We betreuren de negatieve houding van de bonden en hebben geen zin in een opbod op de kap van onze werknemers. Een staking heeft nu eenmaal financiële gevolgen. Het economische verlies en de impact op de groei zullen vooral de laaggeschoolden treffen. Want de eerste slachtoffers van het gebrek aan groei, zijn arbeiders in de exportgerichte maakindustrie. De Belgische economie creëert nu weer netto jobs, de vakbonden gaan met hun stakingen enkele nieuwe Caterpillars creëren.”

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.