Skip to Content

Nieuwe gedragscode rond 070- en 090x- betaalnummers

Telecomoperatoren en dienstenaanbieders ondertekenen gedragscode voor betere samenwerking

 

Vanaf 1 januari 2018 komt er een efficiëntere aanpak van fraude en misbruik rond 070- of 090x- betaalnummers. Colt, Orange Belgium, Proximus, Telenet en Voo hebben daarover vandaag een gedragscode ondertekend. Dat gebeurde in de schoot van de technologiefederatie Agoria en in aanwezigheid van vicepremier en minister van Telecom Alexander De Croo.

Betalende nummers worden gebruikt door aanbieders van onder andere informatie, spelletjes en stemprogramma’s, tegen betaling van een hoger tarief. Naast een regulier dienstenaanbod, dat de wettelijke beperkingen terdege respecteert, is er ook occasioneel sprake van misbruik van de nummers.  

Er gelden maximumprijzen en er is een tariefvermelding voor oproepen hoger dan 1 euro per minuut. Telecomoperatoren Colt, Orange Belgium, Proximus, Telenet en Voo, allen lid van Agoria, maakten afspraken om de gevallen van fraude en misbruik op te sporen en te beperken, onder meer door een striktere identificatie van de aanbieders, en een betere uitwisseling van informatie. 

Klanten die alsnog het slachtoffer worden van misbruik worden beter geholpen door de betrokken partijen, dankzij voorwaarden die opgelegd worden aan dienstenaanbieders om over zichzelf en hun diensten voldoende informatie te geven, door betere aanspreekpunten voor de klanten, en door een meer gestroomlijnd proces van klachtafhandeling tussen de betrokken partijen. Dat moet leiden tot een snellere rechtzetting. Er komt ook een website met meer informatie over elke 070- en 090x- betaaldienst. Bovendien komt er een snellere klachtenbehandeling voor deze betaaldiensten.

Daarnaast wordt de samenwerking op het vlak van fraudebestrijding versterkt, waardoor vlugger opgetreden kan worden tegen fraudeurs.

Gedragscode open voor andere telecomoperatoren 

De vijf deelnemende operatoren hopen dat ook andere operatoren de gedragscode zullen ondertekenen en zo mee de strijd tegen fraude opvoeren. De operatoren hopen tot slot dat de gedragscode ook de controlerende instanties zal helpen in de aanpak en bestraffing van inbreuken.

“Het is goed dat deze telecomoperatoren zelf hun verantwoordelijkheid opnemen”, vindt Marc Lambotte, CEO van Agoria. De technologiefederatie verenigt de telecomoperatoren en is blij met dit zelfregulerend initiatief. “Het toont aan hoe wij als technologiesector samen kunnen werken. Communicatie is fundamenteel voor iedereen. Vertrouwen in de operatoren is dan ook zeer belangrijk. Misbruik moet aangepakt worden.”

Vicepremier en minister van Telecom Alexander De Croo reageert alvast tevreden: “Al heel wat jaren zijn er problemen met betaalnummers. Deze gedragscode pakt die problemen eindelijk aan. Consumenten zullen met hun klachten niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd. En het sneller opmerken van fraude zal het aantal klachten doen dalen. Ik ben tevreden dat Colt, Orange Belgium, Proximus, Telenet en Voo zich samen met Agoria engageren om consumenten beter te beschermen en hoop dat ook andere telecomoperatoren aansluiten.”

Foto: Foto: Danny Goderis (Agoria, Head Telecom Industries), Steve Dive (Orange Belgium, Head of Corporate Affairs), Chantal Van de Looverbosch (Telenet, Senior Manager Premium Services), Alexander De Croo (vicepremier en minister van Telecom), France Vandermeulen (Voo, Director Regulatory Affairs), Dirk Lybaert (Proximus, Executive Vice President Corporate Affairs) en Peter Veenman (Colt, CEO).

Contacteer ons
Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch ge├»nspireerde bedrijven in Belgi├ź die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.