Skip to Content

Food Equipmentbedrijven zien omzet groeien

De bedrijven van de food equipmentsector in ons land zijn redelijk tevreden over hun huidige activiteitsniveau. Ze zien hun omzet groeien en ook de bestellingen nog steeds toenemen, stelt technologiefederatie Agoria vast. Bas van Montfoort, voorzitter van Agoria Food Equipment: “Vooral in de markt van de ziekenhuizen en in de scholen zien we een vooruitgang. In de bedrijven en vooral in de horeca staat de marktbarometer minder gunstig.”

Sinds januari 2014 organiseert de bedrijfsgroep Food Equipment van Agoria elke kwartaal een enquête naar het conjunctureel klimaat in hun sector. De sector Food Equipment vertegenwoordigt alle bedrijven die actief zijn in het geven van advies, verkopen, installeren en onderhouden van grootkeukens en het leveren van toestellen en onderdelen voor deze markt. Aan deze enquête nemen 15 leden deel, die alles samen 365 werknemers vertegenwoordigen. De Agoria-enquête is de enige bron van informatie voor de bedrijven uit deze sector om hun economische en conjuncturele situatie te kunnen inschatten en te kunnen benchmarken met de rest van de sector.

Deze kwalitatieve enquête vraagt naar de evoluties in de 4 belangrijkste markten van deze sector: horeca, bedrijven, scholen en ziekenhuizen. Van Montfoort: “Het zijn vooral de ziekenhuizen en de scholen waarin onze bedrijven steeds meer afzet vinden. In de bedrijven en vooral in de horeca staat de marktbarometer minder gunstig. Het baart ons wel zorgen dat de groei van de bestellingen in de tweede helft van 2015 veel lager lag dan in de eerste 6 maanden van 2015. Hierdoor zullen we voor begin 2016 een zeer lichte achteruitgang van de vraag kennen. Toch gaan we ervan uit dat we in 2016 licht zullen groeien. De werkgelegenheid zal stabiliseren in 2016, net als de afgelopen 2 jaar.”

 

Bedrijven die meer informatie wensen over deze enquête en/of die hieraan willen meewerken, kunnen contact opnemen met Nathalie Nicolas (nathalie.nicolas@agoria.be). Meer info over de sector en de activiteiten van Agoria vindt u op www.agoria.be
Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.