Skip to Content

Brusselse technologiebedrijven slaan alarm: “Helft vacatures raakt niet ingevuld”

Agoria: “Bedrijven blijven op zoek naar technici, ICT’ers en ingenieurs”

Technici, lassers, elektriciens, ICT’ers, ingenieurs; onze arbeidsmarkt heeft er te weinig en op de Brusselse arbeidsmarkt is het tekort aan deze mensen nog nijpender dan in de rest van het land. Uit een enquête van technologiefederatie Agoria blijkt nu dat 48 procent van de Brusselse vacatures na één jaar niet optimaal ingevuld raakt. In Vlaanderen en Wallonië staat één derde van de knelpuntfuncties na één jaar nog open. Reden van het grotere Brusselse onevenwicht tussen vraag en aanbod? “Het gaat vaak om hoogtechnologische functies, waarbij ook tweetaligheid wordt verwacht, en de steeds moeilijker bereikbaarheid van de stad maakt Brussel soms minder aantrekkelijk,” zegt Floriane de Kerchove van Agoria Brussel. “Het is dus nodig dat we jongeren en werkzoekenden beter voorbereiden voor deze jobs. Onze bedrijven zijn alvast bereid een grotere verantwoordelijkheid te nemen tijdens het opleidingstraject en te investeren in systemen van alternerend leren en stages.”

De technologiebedrijven in het Brussels gewest stellen momenteel 31.000 mensen tewerk en deze ondernemingen moeten en willen rekruteren. Dat is nodig want het verloop, de som van mensen die bij pensioen vertrekken plus de nood aan extra mensen door groei van het bedrijf, bedraagt momenteel 13 procent. Dat percentage ligt iets hoger dan het nationale gemiddelde. “Er zijn dus constant vacatures beschikbaar,” zegt de Kerchove. “Alleen raken ze moeilijk ingevuld. Het duurt lang omdat er weinig kandidaten zijn en niet alle kandidaten hebben de juiste scholing. Deze situatie geldt voor technische profielen zoals onderhoudstechnici, maar is het sterkst voelbaar voor ingenieurs en digital experts.” 

Een aantal competenties, gerelateerd aan nieuwe technologische ontwikkelingen, sijpelen te traag door via het onderwijs, stelt Agoria vast. De Kerchove: “Denk maar aan IT-security-specialisten en aan ingenieurs en technici voor embedded software. Andere competenties die ondernemers zoeken, zijn innoverend denken, conceptdenken, kennis van economische realiteit, impact inschatten van beslissingen en uiteraard talenkennis.”

Maar wat nu gedaan? Op dit ogenblik geeft 1 onderneming op 3 aan de deuren te willen openen voor stagiairs en mee te willen investeren in hun opleiding. “De ondernemingen beschouwen stages nog onvoldoende als instroominstrument. Ondernemingen vinden het huidige landschap van stages niet duidelijk en aantrekkelijk genoeg. De korte looptijden van stages net als het eenmalige karakter van stages zijn een pijnpunt.”

Agoria vraagt dat de overheid meer stagemogelijkheden voorziet en promoot, voor jongeren op school en voor werkzoekenden. Ook moet het opleidingsaanbod omhoog: “De Brusselse regering heeft goede stappen gezet door de oprichting van opleidingspolen voor industriële en IT-functies.  Het is nu wel zaak om dit voldoende te promoten bij werkzoekenden en scholen en het aanbod zo snel mogelijk uit te breiden. Ook moet het onderwijs sneller inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld een master alternerend lerend rond IT-businessanalisten organiseren zal een concrete maatregel zijn die zowel ondernemingen als werkzoekende jongeren helpt.”

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.