Skip to Content

Agoria: Samengaan iMinds en Imec moet Vlaamse industrie versterken

Agoria is voorzichtig positief over de fusie-intentie van de Vlaamse strategische onderzoekscentra iMinds en Imec. Inhoudelijk is de technologische industrie er zeker grote voorstander van om beide organisaties veel nauwer samen te laten werken.

“Maar de eventuele fusie mag er niet toe leiden dat de unieke positie die iMinds had opgebouwd in het Vlaamse innovatielandschap verloren gaat,” zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen. “Het moet integendeel de aanleiding zijn om het toepassingsgericht onderzoek van Imec beter te laten aansluiten op de sterktes van de Vlaamse industrie, zonder natuurlijk de internationale reputatie van Imec te verzwakken.”

iMinds is uitgegroeid tot hét samenwerkingsplatform voor de Vlaamse industrie en universiteiten rond software-innovatie. Imec is vooral gericht op de onderzoeksagenda van de grote internationale spelers, hoewel er inspanningen zijn gebeurd om aansluiting te vinden bij de Vlaamse bedrijven.

“Er moeten in elk geval sluitende garanties komen dat de fusieorganisatie effectief ook een meerwaarde oplevert voor onze Vlaamse technologiebedrijven,” vindt De Pril.

iMinds heeft een sterke reputatie opgebouwd van samenwerking met de innovatieve Vlaamse ICT-bedrijven en ook een sterke startupwerking uitgebouwd.

“Imec zou deze manier van intens samenwerken moeten durven overnemen voor zijn toepassingsgerichte onderzoeksprogramma’s. De combinatie van krachten via een fusie moet een kennis-hefboom realiseren voor onze bedrijven,” zegt De Pril.

Vandaag werken iMinds en Imec vooral naast elkaar. Doordat software (iMinds) en hardware (Imec) steeds meer technologisch samenkomen, is het logisch dat de twee strategische onderzoekscentra de banden aanhalen. Maar ook samenwerking op programmabasis met bijvoorbeeld Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, is meer dan ooit noodzakelijk. De Pril denkt daarbij bijvoorbeeld aan Internet of Things, big data of artificiële intelligentie.

“We kunnen de digitalisering van de Vlaamse maakindustrie op die manier een echte boost geven. Het is voor de welvaart in Vlaanderen zeer belangrijk de trein van industrie 4.0 niet te missen.”

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch ge├»nspireerde bedrijven in Belgi├ź die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.