Skip to Content

Agoria: “Plafonneer automatische indexering om inflatie in toom te houden”

Ons land blijft onaantastbaar inflatiekampioen in Europa. In januari stijgt de inflatie nu al naar 2,65 procent. “Ons land blijft kwetsbaar voor externe schokken als energieprijsstijgingen en die schokken krijgen nog extra kracht door ons indexsysteem,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. De hoge inflatie dreigt door de koppeling met het indexsysteem de verbeterde competitiviteit van onze economie weer snel teniet te doen. De technologiefederatie stelt daarom een hervorming van het indexsysteem voor door de indexering van de lonen te plafonneren. “Geef iedereen een indexering tot het minimumloon van 1560 euro. Voor de laagste lonen verandert bijna niets, vooral de hogere lonen krijgen minder indexering. Zo kunnen we de inflatie beter onder controle houden, onze loonkosthandicap verder afbouwen en banen blijven scheppen.”

Het indexspook is terug. Lambotte: “De indexsprong deed het even verdwijnen, maar het systeem is intussen nooit hervormd. Nu worden we er weer mee geconfronteerd. De hoge inflatie, nergens zo hoog als in ons land, wordt immers aangevuurd door het indexsysteem. We moeten uit deze vicieuze cirkel raken. Als deze regering het regeerakkoord ter harte neemt en met name de hervorming van het indexsysteem uitvoert, kunnen we het indexspook weer verjagen. Dan komt het ook in orde met de 10.000 beloofde extra jobs die de technologiebedrijven willen creëren tussen 2016 en 2020.”

Index hervormen = sociale oplossing

Agoria vraagt dan ook aan de regering om in de resterende periode van deze legislatuur werk te maken van de hervorming van het indexsysteem. Dat kan door de indexering van de lonen te plafonneren. Lambotte: “Geef iedereen een indexering tot het interprofessioneel minimumloon van 1560 euro.” Het is een sociale en ook erg symbolische oplossing: “Aan de laagste lonen wordt bijna niet geraakt, maar de CEO krijgt dus een minder grote indexering.” Deze middelen kunnen we gebruiken om de reële loonkosthandicap af te bouwen en zo meer mensen aan het werk te houden of hen te belonen volgens het principe ‘loon naar werken’.

Het indexeringssysteem waarbij iedereen, ongeacht zijn prestatie, een even grote loonsverhoging krijgt is niet meer van deze tijd. “Laat de werkgevers en hun medewerkers meer vrijheid: in slechte tijden kunnen we door deze maatregel samen werken aan competitiviteit. In goede tijden hebben bedrijven dan ook weer meer ruimte en vrijheid om de lonen te verhogen en individuele personen naargelang hun prestaties beter te belonen.” 

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.