Skip to Content

Agoria over mobiliteitsplan Brussel: “Verhuisfirma bellen is goedkoper”

Technologiefederatie Agoria reageert verbaasd op de plannen van de Brusselse regering om werkgevers die een bedrijfswagen geven aan hun werknemers daar bovenop te laten betalen voor een treinabonnement of fiets. “Brusselse bedrijven meer laten betalen dan Vlaamse of Waalse bedrijven voor mobiliteit, lijkt ons geen goed idee,” zegt Floriane de Kerchove van Agoria Brussel. “Het is goed dat de regering nadenkt over mobiliteitsoplossingen, maar jammer genoeg schuift ze de rekening van haar oplossingen altijd door naar een ander. Een verhuisfirma bellen wordt zo op termijn nog de goedkoopste oplossing om het Brusselse mobiliteitsprobleem op te lossen.”

Agoria roept de Brusselse regering op werk te maken van overleg met de federale regering rond een eenvormig mobiliteitsbudget. De technologiefederatie wijst erop dat net vandaag in de media plannen van de federale regering worden voorgesteld rond het ‘cash for car’-principe. Agoria vraagt ook dat de Brusselse regering samenwerkt met de andere gewesten rond de invoering van technologische oplossingen voor de fileproblematiek. “Door enkele gerichte slimme investeringen in en rond het Brussels gewest in technologie-oplossingen, kan de filedruk sterk verminderen. Jammer genoeg stellen we vast dat de gewesten amper of niet overleggen.”

Agoria verbaast zich over de vele discriminaties die de Brusselse regering met dit plan wil invoeren: “Tussen Brusselse bedrijven en andere bedrijven in het land en tussen bedrijven met meer of minder dan 100 werknemers.” Agoria wijst er ten slotte op dat bedrijven in overleg met hun werknemers al variabele mobiliteitsbudgetten uitwerken: “Mensen met een bedrijfswagen krijgen daarboven al vaak een treinabonnement of een fiets, alleen gebeurt dit binnen een bestaand mobiliteitsbudget en laat je meer ruimte voor de persoonlijke keuze van de werknemer.”

 

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.