Skip to Content

Agoria over loonakkoord: “Loonkost met 4 procent omhoog, dit zal jobs kosten”

Technologiefederatie Agoria is voorzichtig positief over het zopas gesloten loonakkoord. “Binnen het huidige kader is het maximum gedaan om de concurrentiepositie van onze bedrijven te beschermen en zal de loonkosthandicap dit jaar ten opzichte van de buurlanden licht dalen,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. Maar Agoria wijst er echter op dat het in de toekomst erg moeilijk zal worden om die handicap verder af te bouwen. Reden is het indexsysteem dat de loonkost de hoogte injaagt. “Bovenop de 1,1% loonopslag die de sociale partners afgelopen nacht hebben afgesloten, is er nog een belangrijke loonsverhoging door de index. In totaal spreken we voor de komende twee jaar eigenlijk van een loonsverhoging van 4 procent. Wij zullen onze groei- en jobcreatiecijfers hierdoor moeten herberekenen en ik verwacht een verslechtering.”

Agoria is tevreden dat de sociale partners in de groep van 10 een loonakkoord hebben gesloten en daarbij hebben afgesproken dat de lonen in ons land niet sneller mogen stijgen dan in de drie buurlanden. Agoria wijst erop dat ons land nog steeds een loonkosthandicap meesleurt en die wordt te traag afgebouwd.  “Met een kleinere loonkosthandicap zou ons land meer investeringen kunnen aantrekken en jobs creëren,” zegt Lambotte.

Ook de hoge inflatie en de koppeling hiervan aan het indexsysteem kost banen: “De waanzin van de automatische indexering is nog maar eens aangetoond. Het is niet het loonakkoord, maar wel de indexering die de loonkost in ons land de hoogte injaagt. De vakbonden blijven dit jobdodend mechanisme echter met hand en tand verdedigen. De factuur ervan wordt door de bedrijven betaald en zij zullen door die extra kost minder jobs kunnen creëren.”

Het loonakkoord moet nu verder op sectorvlak worden ingevuld in verschillende paritaire comités. Agoria is de grootste sectorfederatie in ons land en vertegenwoordigt om en bij de 300.000 arbeidsplaatsen.

 

 

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.