Skip to Content

Agoria over getreuzel met vennootschapsbelasting: “Investeringen en jobs on hold”

Een eventueel uitstel van de hervorming van de vennootschapsbelasting legt een hypotheek op nieuwe  investeringen en jobs in ons land, zegt Agoria. “Het is erg onduidelijk waar ons land op het vlak van  ondernemingsfiscaliteit naartoe gaat,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. “Wordt het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd? Blijven de huidige fiscale regimes overeind? Noch het ene, noch het andere is duidelijk. Investeerders willen weten waar ze aan toe zijn alvorens ze overwegen in ons land te investeren en jobs te creëren.”

Agoria vraagt dat de regering zo snel mogelijk knopen doorhakt en kiest voor een verlaging van het officieel tarief voor alle bedrijven. Lambotte: “Waarom treuzelt de regering? Bedrijven willen investeren, maar de onzekerheid rond de hervormde vennootschapsbelasting en de koppeling aan een meerwaardebelasting weerhoudt hen ervan. Wie al deze beslissingen on hold plaatst, zet investeringen en jobs on hold. Indien de regering zich beperkt tot een aantal kleine lastenverlagingen, creëren we enkel nieuwe koterijen. We hebben integendeel net nood aan een allesomvattende hervorming voor alle bedrijven.” 

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.