Skip to Content

Agoria: “Invoering digitale meters goede zaak voor consument én economie”

Agoria, de federatie van de technologische industrie, is tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering om digitale energiemeters in te voeren. “Dit is goed nieuws voor de consument en onze economie,” zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. “Met deze meters kan de energieproductie beter afgestemd worden op de energievraag en dus goedkoper worden.” De digitale meter maakt het ook mogelijk om een reeks nieuwe diensten en innovaties, zoals het aan- en uitschakelen van huishoudtoestellen of het opladen van elektrische voertuigen in functie van het elektriciteitsaanbod, via slimme netwerken te ontwikkelen. Dat kan volgens de technologiefederatie ook nieuwe jobs opleveren.

De Vlaamse regering heeft vandaag op voorstel van energieminister Bart Tommelein een beslissing genomen over de uitrol van de digitale meter. Demuynck: “Dat is een belangrijke stap in de verdere transitie van de Vlaamse energiemarkt die voor heel wat uitdagingen staat zoals  elektrisch rijden en het gebruik van meer hernieuwbare energie.”

De Vlaamse regering legt de minimale functionaliteiten van de meter zelf vast, maar bekijkt ook de marktrollen en timing bij de uitrol en dat is cruciaal voor verdere marktontwikkeling, zegt Demuynck. De consument zal in ieder geval veel meer invloed hebben op de eindprijs van zijn energie. “Digitale meters laten de keuze aan de eindgebruiker of hij zijn energieverbruik wil verslimmen en ingaat op prijssignalen: op de meter kunnen displays, apps en producten gekoppeld worden.”

De uitrol van een meter, die op kwartierbasis kan meten, biedt ook een opening in het debat over de capaciteitstarieven waar tot nu discussie bestaat over wie het meest gaat betalen door de aangekondigde hervorming. Door een digitale meter kan de werkelijke netkost op elk moment berekend worden (time of use) en kunnen bedrijven en gezinnen hun gebruik ook aanpassen om die netkost te verminderen.

Demuynck: “Met dit voorstel is de basis voor de toekomst gelegd en neemt de minister een belangrijke stap om het Vlaamse energielandschap te vernieuwen en tegelijk de markt voor beter energiebeheer verder te ontwikkelen.”

 

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.