Skip to Content

Agoria: “Economische positie Brussel op het spel door tunnelgate”

Technologiefederatie Agoria roept de Brusselse regering op om zo snel mogelijk een globaal actieplan met oplossingen voor de tunnelproblemen voor te stellen. “Zo niet dreigt ‘tunnelgate’ de economische positie van Brussel voor lange tijd ernstig te beschadigen,“ zegt Floriane de Kerchove van Agoria Brussel. “Het mobiliteitsprobleem is nu al het belangrijkste probleem voor Brusselse ondernemingen. Zo hebben twee op de drie ondernemingen door de mobiliteitsproblemen moeite om medewerkers te vinden of te behouden en is 60% van mening dat dit probleem hen ertoe kan aanzetten om Brussel te verlaten. De sluiting van de Montgomerytunnel kan de druppel te veel worden.”

In vergelijking met 2012 duren de woon-werkverplaatsingen voor negen op de tien werknemers vandaag in Brussel gemiddeld 25% langer. Het sluiten van meerdere tunnels, zorgt momenteel voor extra files. De Kerchove: “De verschillende overheden in ons land hadden beloofd te investeren in de uitbouw van een echt GEN-netwerk, maar dat is er nog altijd niet. Intussen blijven de autotunnels zo een onmisbare schakel in het mobiliteitsbeleid van onze hoofdstad.”

“Bedrijven en burgers worden in ons land zwaar belast. We verwachten dan ook van een overheid dat ze voldoende investeert in de uitbouw en onderhoud van verkeersinfrastructuur.” Agoria pleit naast meer investeringen in basisinfrastructuur ook voor een ‘Smart city, smart mobility’-aanpak: een allesomvattend actieplan gekoppeld aan dynamisch en intelligent verkeersmanagement. Een dergelijk geïntegreerd plan werd al geïmplementeerd in andere Europese steden zoals in Nederland, waar de omvang van de files in zeven jaar tijd met de helft is verminderd. Over dezelfde periode zijn de fileproblemen in Brussel echter dubbel zo groot geworden, besluit Agoria.

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.