Skip to Content

Agoria, Beci en Comeos: “Brussel moet opbrengst kilometerheffing vrachtwagens investeren in mobiliteit”

Mobiliteitsproblemen hoofdstad steeds meer reden voor delokalisatie bedrijven

Deze donderdag buigt de Brusselse regering zich over de verdeling van de opbrengst van de kilometerheffing op vrachtwagens die vanaf april 2016 in het gewest wordt geïnd. Technologiefederatie Agoria, de Brusselse ondernemersorganisatie Beci en handels- en dienstenfederatie Comeos vragen dat de Brusselse regering de opbrengsten van deze heffing volledig herinvesteert in mobiliteit. “Met name in maatregelen om de filedruk te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren,” zeggen Floriane de Kerchove, directrice van Agoria Brussel, Olivier Willocx, CEO van Beci, en Charles Petit, Head Comeos Brussel. “Dat kan onder meer door de invoering van intelligente mobiliteitsoplossingen zoals een dynamisch verkeersbeheer en aangepaste verkeerslichtenregeling en door de levering van handelszaken buiten de spitsuren te vergemakkelijken.” Uit een recente enquête van Agoria bleek nog dat zes op de tien Brusselse ondernemingen door mobiliteitsproblemen moeilijker personeel vindt en delokalisatie uit Brussel overweegt.

Vanaf april wordt er in de drie gewesten een kilometerheffing op vrachtwagens ingevoerd.

Smart city = intelligent mobiliteitsbeleid

Agoria, Beci en Comeos vragen dat het Brussels gewest zijn deel van deze opbrengsten investeert in het mobiliteitsbeleid. “Smart Cities hebben een intelligent mobiliteitsbeleid,” vinden Beci, Comeos en Agoria. “Intelligente verkeerslichten, oprichting van een mobiliteitslaboratorium, planning van het mobiliteitsbeleid op gewestelijk en grootstedelijk niveau, coördinatie van de verkeersinformatie, intelligente kilometerheffing, … het zijn enkele van de elementen die in een totaalplan moeten worden geïntegreerd. En bovendien zijn er in Brussel heel wat bedrijven actief die de nodige technologische instrumenten voor zo’n plan kunnen aanreiken.”

Agoria, Beci en Comeos vragen ook dat de regering investeert in grotere infrastructuurwerken. “In de toekomst zal een systeem van intelligente kilometerheffing ongetwijfeld ook voor personenwagens gelden. Het Brussels gewest moet met deze opbrengsten werk maken van de verdere uitbouw van het openbaar vervoer en fietssnelwegen, maar ook het onderhoud van de autotunnels.”

Mobiliteitsprobleem = prioriteit nummer één

Het mobiliteitsprobleem groeide in de afgelopen jaren uit tot de prioriteit nummer één voor Brusselse ondernemingen. In vergelijking met 2012 duren de woon-werkverplaatsingen voor negen op de tien werknemers vandaag in Brussel gemiddeld 25% langer.Volgens de ondernemingen heeft deze situatie grote gevolgen voor de economische aantrekkelijkheid van Brussel: zo hebben twee op de drie ondernemingen moeite om medewerkers te vinden of te behouden en is 60% van mening dat dit probleem hen ertoe kan aanzetten om Brussel te verlaten.

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.