Skip to Content

Agoria: "38-urenweek vervangen door jaarflexibiliteit is goed voor werkgevers én werknemers"

Technologiefederatie Agoria is voorstander van het vervangen van een 38-urenweek door een systeem van jaarflexibiliteit op onze arbeidsmarkt. Agoria wijst op de vele voordelen voor werknemers en werkgevers van zo’n systeem: “Het gaat hier om wendbaar én werkbaar werk; bedrijven kunnen flexibeler inspelen op de marktvraag van het moment. Werknemers kunnen dan weer flexibeler hun arbeidstijd invullen,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. Lambotte wijst er ook op dat een flexibelere arbeidsmarkt ons land een competitief voordeel kan opleveren. “Flexibilisering is, naast loonmatiging, ook een middel om de concurrentiepositie van ons land te verbeteren.” 

“Onze bedrijven zijn actief in een internationale omgeving die 24 uur op 24 uur draait. De bedrijven die erin slagen flexibel om te gaan met de vraag naar producten en diensten, kunnen internationaal het beste scoren en jobs creëren.” 

De huidige arbeidswetgeving is onvoldoende aangepast. Zo worden overuren in ons land erg zwaar belast en kunnen bedrijven niet altijd flexibel inspelen op piekmomenten. “Dat is nefast voor de jobcreatie in ons land. We willen er dan ook voor zorgen dat wendbaar werk mogelijk wordt. Tegelijkertijd is het ook een opportuniteit om werk te maken van meer werkbaar werk,” zegt Lambotte. “Wie spreekt van flexibele arbeidstijden, spreekt immers ook over tijdsbeheer door de werknemer zelf.” Agoria hoopt dat de regering en de sociale partners de invoering van jaarflexibiliteit mogelijk maken als één van de middelen om de concurrentiepositie van ons land te verbeteren. Dit kan door het versoepelen van de goedkeuring van de sociale partners binnen de bedrijfsCAO’s.

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.